Thuis


Welkom bij Platform aaP, het podium voor praktijkgericht onderzoek. Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis die bijdraagt aan het oplossen van concrete problemen. 

Daarbij wordt geen enkel dilemma geschuwd; of het nu gaat om politiek-ethische dilemma’s, het verwijderen van rode wijnvlekken uit witte banken, het wel of niet moeten betalen vaPraktijkgericht onderzoekn parkeerbonnen of de consequenties van nieuwe wetgeving, bij Platform aaP kan het allemaal voorbij komen.

Voor de keuzes van onze onderwerpen hanteren wij slechts één criterium: het moet een vraagstuk zijn dat speelt bij een bepaald publiek. Hoe weten wij of dat zo is? Door ons te richten op de verschillende forums van het Internet. Deze digitale platformen bepalen niet alleen wat wij onderzoeken maar vormen tegelijkertijd ook de bouwstenen van ons onderzoek.

 

Kwalitatief Praktijkgericht Onderzoek

Ons forumonderzoek is kwalitatief van aard, dat wil zeggen dat wij ons niet al te zeer bezighouden met statistieken. Voor dat soort informatie verwijzen wij je graag door naar het loket van onderzoeksinstellingen als het Centraal Planbureau. Wij kijken liever naar de inhoud. Naar wat individuen nu precies te zeggen hebben. In gemiddelden of generale oplossingen zijn wij niet geïnteresseerd.Bij platform aaP draait het om diversiteit. Wij streven naar een zo groot mogelijke variatie aan beargumenteerde, oplossingsgerichte kennis. PlatformaaP zoekt daarom naar constructieve bijdragen; uitingen enkel gericht op het onderuit halen van andere persectieven worden genegeerd.

Dat laatste doen wij omdat de context van een uitspraak van groot belang is. Argumenten kunnen enkel naar waarde geschat worden wanneer ook het deelbelang van waaruit die uitspraak gedaan is, bekend is. Wie zegt wat, en vanuit welk standpunt wordt dat gedaan. Zeker bij complexere vraagstukken moeten de verschillende partijen op de hoogte zijn van elkaars inzichten, motieven en doelen. Zijn ze dat niet, dan zal het hen vergaan als de bouwers van de Toren van Babel: botsende beelden, een kakofonie van geluid maar weinig oplossingen.

Om die reden hechten wij weinig waarde aan de meeste-stemmen-gelden-filosofie. Platform aaP wil juist een instrument zijn ter bevordering van de deliberatieve democratie. Een democratie waarin besluitvorming tot stand komt door: informatievergaring, overleg en uitwisseling van argumenten en perspectieven.

Feiten en Interactie

Wanneer mogelijk worden de geanalyseerde forums aangevuld met `feitelijke’ informatie uit: nieuwsartikelen, wetenschappelijk onderzoek en analyses van experts. Op die manier proberen we de broodje-aap-verhalen die er op de forums rondzwerven, te ontkrachten.

Natuurlijk kan er ook op de artikelen worden gereageerd. De relevante bevindingen die daar uit voortkomen, worden vervolgens, zolang het onderwerp actueel is, van tijd tot tijd opgenomen in het betreffende (herschreven) artikel. Zodat, door het prachtige mechanisme van het voortschrijdende inzicht, de artikelen steeds verbeteren en `up to date’ blijven.

Deze website wordt gehost door: Skyberate

——————————————

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.